Polis Olma Şartları 2022-2023, Polis Nasıl Olunur?(Başvurusu, Boy, Kilo, Yaş Sınırı)

Polis Olma Şartları 2022-2023, Polis Nasıl Olunur?(Başvurusu, Boy, Kilo, Yaş Sınırı)

Polis olma şartları 2020 yılı için erkek ve bayanlara göre farklılık göstermektedir. Boy, kilo ve yaş sınırları iki cinsiyete göre farklı şekillerde belirlenmiştir. Yazılı sınav puanı polislik için yetenler fiziksel şartları da taşıyorlarsa polis olmak için başvuruda bulunabilirler. Polis olmak için gerekenler, aranan sağlık koşulları, sınav puanı sınırı ve diğer detayları yazımızdan okuyabilirsiniz.

Anasayfa > Personel Alımı > Polis Olma Şartları 2022-2023, Polis Nasıl Olunur?(Başvurusu, Boy, Kilo, Yaş Sınırı)
14 Mayıs 2019
3.217 okunma
Polis Olma Şartları 2022-2023, Polis Nasıl Olunur?(Başvurusu, Boy, Kilo, Yaş Sınırı)

Polis olmak için istenen şartlar, PMYO, POMEM, PAEM, PÖH başvuruları için farklılık göstermektedir. Ayrıca başvuru yapacak erkek adaylar ve bayan adaylar için de bazı temel farklılıklar bulunmaktadır.

İlgili Bakanlığın web sitesinde yayımlanan 2022-2023 yılı polis olma şartlarını taşıyan adaylar;

 • Ön Başvurunun yapılması
 • Ön başvuru ücretinin yatırılması
 • Fiziki yeterlilik
 • Mülakat aşamalarına dahil olurlar.

Fiziki yeterlilik ve mülakat aşamasına kalan adaylar, bu aşamada ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat olmak üzere üç aşamaya tabi tutulurlar. Bu üç aşamayı şunlardır:

 1. Ön Sağlık Aşaması: Bu aşamada adaylar hazır bulunan ön sağlık komisyonu tarafından sağlık kontrolüne tabi tutulurlar. Komisyon tarafından adaylar hakkında Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencisi olup olmayacağı şeklinde bir karar verilir. Karar olumlu olduğu takdirde aday ikinci aşama olan Fiziki Yeterlilik Sınavına girme hakkına sahip olurlar. Hakkında olumsuz karar verilen adayın, bulunduğu dönem içerisinde polislik sınavına girme hakkı sona ermiş olur. Dolayısıyla girmiş olduğu polislik sınavından da başarısız olduğu kendisine bildirilir.
 2. Fiziki Yeterlilik Aşaması: Fiziki yeterlilik aşamasında beden kabiliyeti ve fizik yapısı değerlendirilir. Bu aşamada adaylar, fiziki testlere tabi tutulur. Adayın fiziki yeterliliği 100 puan üzerinden hesaplanır. En az 60 puan alan adaylar başarılı sayılırlar.
 3. Mülakat Sınavı Aşaması: Adaya üzerinde soru yazılı olan rastgele kart çektirilir. Çekilen kartın üzerinde yazılı olan sorunun, aday tarafından değerlendirilmesi istenir. Adayın yapmış olduğu vermiş olduğu cevap ve açıklamalar ile; adayın bilgi düzeyi, kavrama yeteneği, medeni cesareti, ifade kabiliyeti, vücut dili kullanımı 100 puan üzerinden hesaplanır. Her bir kriter 20 puan olarak değerlendirmeye tabi tutulup, 70 puanı elde eden adaylar başarılı kabul edilir.

Başarılı olan adaylar, elde ettikleri başarı puanlarına göre, ilgili Bakanlık tarafından aralarında “Asil” ve “Yedek” aday sıralaması oluşturulur. Asil adaylar, geçici kayıt yaptırıp intibak eğitimine başlarlar, kesin kayıtlarını ise, intibak eğitimi tamamlandıktan sonra yaparlar. Yedek adaylar asil adayların intibak eğitimi tamamlandıktan sonra asil listede oluşacak boşluk durumunda asil listeye girme hakkını elde ederler.

 

BAYAN POLİS OLMA ŞARTLARI 2022-2023

2022-2023 yılı kadın polis başvurularına olan talep önceki yıllara oranla belirgin bir şekilde arttığı gözlemlenmektedir. Ayrıca kadın polis ihtiyacı da ülkemizde git gide artış göstermektedir. Kadın polis şartlarına göz atacak olursak; erkek adaylar için istenen şartlar ile kadın adaylar için istenen şartlar arasında temel birkaç farklılık dışında diğer şartlar tamamen aynı olduğu görünmektedir. Kadın polislikte en belirgin farklılık erkek adaylarda en az 167 cm boyunda olmak iken, bu sınır kadın adaylarda 162 cm olarak istenilmektedir. Ayrıca kadın adaylar ayrı fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadırlar. Bu iki temel farklılık dışında diğer şartların kadın polis olma şartlarıyla erkek adayların başvuru şartlarının aynı olduğunu söyleyebiliriz.

POLİS OLMAK İÇİN GEREKENLER 2022-2023

En son yapılan polis alımlarında polis olmak için istenen belgeler;

 • Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı dilekçe (Başvuru dilekçesinin ayrılan satırına 11 kutudan oluşan kısma T.C.K.N’sunu el yazısıyla doldurulacak.)
 • Polislik sınavına girmek için düzenlenen başvuru dilekçesi. Dilekçe de yer alan alanların tamamı boş alan kalmayacak şekilde doldurulacak(İlgili Kurumun web sitesinden temin edilecek)
 • Sağlık Formu (İlgili Kurumun web sitesinden temin edilecek)
 • Fiziki yeterlilik sınavına katılmak için sağlık probleminin olmadığına dair dilekçe (İlgili Kurumun web sitesinden temin edilecek)
 • Mezuniyet Belgesi (Yurtdışı eğitim kurumlarından mezun olunması durumunda, Türkiye’de denklik veren kurumlardan alınacak denklik belgesi)
 • Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde çekilmiş dört adet vesikalık biyometrik fotoğraf
 • Başvurucunun ve eşinin sabıka kaydı (Sabıka kaydı ayrıca başvuru dilekçesinin ilgili satırına yazılacak.)
 • Yaşınız üzerinde mahkeme kanalıyla değişiklik yapıldıysa, bu işleme ait mahkeme kararı
 • Emniyet Genel Müdürlüğü’nce verilen şehitlik vesikası(belge) veya malul olma durumunda verilen vesika varsa, bu vesikaların kurumca tasdikli sureti
 • Sınava girmek için adınıza düzenlenmiş belge
 • Erkek polis adaylarının askerlik ile ilişkisini gösterir belge
 • olarak sıralanmaktadır. Adayların, polis olmak için istenen belgeler ile başvurdukları sınav yerlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sahte veya gerçek dışı bilgilerle müracaat eden polis adaylarının yapmış oldukları müracaatlar reddedilir.
Benzer İçerik  Bursa Osmangazi Büyükşehir İlçe Belediyesi Personel Alımı, Başvuru Şartları

LİSE MEZUNU POLİS ALIMI 2022-2023

Bakanlık yetkililerince polis alımının yapılacağı bilgisi paylaşılsa da, 2022-2023 yılı lise mezunları için polislik müracaatları Polis Akademisi Başkanlığı’nın sitesinde henüz yayımlanmadı. Binlerce lise mezunu genç adaylar, 2022-2023 yılı polislik ilanının yayımlanmasını merakla bekliyor. Lise mezunu olarak polisliğe başvurabilmek için; lise türü (Örn; Fen Lisesi, Çok Programlı Lise, Anadolu Lisesi…) ve liseden mezun olunan bölüm (Örn;Metal, Eşit Ağırlık, Muhasebe…) ayrımı yoktur. Polislik başvurusu yapmak için herhangi bir liseden mezun olmak yeterlidir.

PMYO NEDİR?

Açılımı Polis Meslek Yüksekokulu’dur. PMYO, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı, 2 yıllık eğitim-öğretim süresinde ülkenin polis memuru ihtiyacını karşılamak için faliyet gösteren kurumdur. PMYO’ya kaydolabilmek için lise ve lise denkliğinde ortaöğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. Örgün eğitim Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı Üniversiteler gibi güz dönemi ara sınav-final sınavı, bahar dönemi ara sınav-final sınavı şeklinde sınav sistemiyle eğitim vermektedir. Hukuk fakültesi kadar olmasa da önlisans Adalet Programı düzeyinde hukuk dersleri verilmektedir. Ağırlıklı olarak uygulamalı silah kullanımı ve polislik mesleğine ilişkin dersler müfredatta yer bulur. Bunun yanında halk oyunları, on parmak klavye kullanımı gibi eğlenceli ve bir o kadar da eğitici dersler öğrencilere sunulmaktadır. PMYO öğrencileri için önemli sayılan konu, PMYO ‘dan mezun olduktan sonra görev yeri belirlemede en belirleyici faktör okuldaki başarı durumudur. Kısa bir örnekle açıklayacak olursak; okul birincisi bir mezun çalışmak istediği yeri kendisi belirlemektedir. PMYO’dan mezun öğrencilerin de atama sonrası hakları 657 SK. hükümlerine benzerlik göstermektedir. Örneğin, meyil müddeti süresi ve uygulanış şekli buna örnek verilebilir.

Pmyo 2022-2023 Başvuru Şartları

Başvuru şartlarına geçmeden önce PMYO hakkında genel bilgi verecek olursak şunlar sıralanabilir:

 • PMYO ‘ya lise ve dengi okul mezunları başvurabilir.
 • YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı)’de yer alan herhangi puan türünden en az 270,00 puan alan adaylar başvuruya hak kazanırlar.
 • Ön başvuru internet vasıtasıyla yapılır.
 • İnternet vasıtasıyla yapılan başvuru sonrasında, adaylara hangi polis okulunda mülakata girecekleri tarih paylaşılır.

2022-2023 yılında PMYO için istenen koşullara baktığımızda şunları görmekteyiz:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lise ve dengi okulun son sınıfında okuyor olmak ya da mezun durumda olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olmamak 26 yaşından büyük olmamak,
 • Erkek adaylarda en az 167 cm boyunda, kadın adaylarda 162 cm boyunda olmak,
 • Boy-Kilo endeksi yani, kg biriminden beden kütlesinin, boyun metre biriminden karesine bölünmesiyle elde edilen rakam’ın 18-27 rakamları (ikiside dahil) arasında olması,
 • Sağlık durumunu etkileyecek engel hali taşımaması,
 • Eşi ya da kendisi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olmaması,
 • Kamuda kullanılmak üzere bireylere tanınan temel hakları kullanmaktan aciz olmamak,
 • Siyasi partiye üye olmamak,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmış ya da kullanıyor olmamak,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’ndan azledilmiş (çıkarılmış, kovulmuş vs.) olmamak,
 • Kolluk birimlerince düzenlenen arşiv araştırması, güvenlik soruşturması gibi yapılan soruşturma ve araştırmalardan olumlu sonuç almak,
 • Silah kullanımıyla ilgili hukuki sorumluluk içinde bulunmamak.

2022-2023 Pmyo Başvuru Tarihi

2022-2023 yılı PMYO müracaat tarihleri hakkında İçişleri Bakanlığı’nca henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

POMEM NEDİR?

Açılımı Polis Meslek Eğitim Merkezi’dir. POMEM, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı, en fazla 6 aylık eğitim-öğretim süresince ülkenin polis memuru ihtiyacını karşılayan kurumdur. POMEM’e kaydolabilmek için üniversitelerin önlisans veya lisans programlarından mezun olmak gerekmektedir. Merkezi sınavdan(KPSS) gerekli baraj puanını alan lisans mezunu adayların %80’i POMEM’e başvurabilirken, merkezi sınavdan(KPSS) gerekli baraj puanını alan önlisans mezunlarının %20’si POMEM’e başvurabilmektedir. POMEM’de PMYO gibi örgün eğitim Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı üniversiteler gibi güz dönemi ara sınav-final sınavı, bahar dönemi ara sınav-final sınavı şeklinde sınav sistemiyle eğitim vermektedir. Hukuk fakültesi kadar olmasa da önlisans Adalet Programı düzeyinde hukuk dersleri müfredatta yer almaktadır.

Benzer İçerik  Ağrı Tahir Belde Belediyesi Personel Alımı, Başvuru Şartları

Ağırlıklı olarak uygulamalı silah kullanımı ve polislik mesleğine ilişkin dersler yeni POMEM öğrencilerine ders olarak okutulmaktadır. Bu yıl POMEM alımlarında bir değişiklik göze çarpmaktadır. Bu değişiklik ise, içinde bulunduğumuz 2022-2023 yılı POMEM alımlarına sadece kadın adaylar başvuru yapabilmektedir. POMEM atamaları, PMYO atamalarından farklı şekilde uygulanmaktadır. PMYO atamalarında öğrenci, okuldaki başarı durumu ile bir nev-i kendi atamasına yön verebilmekteyken, POMEM’de öğrencilerin atamaları amirin inisiyatifine bırakılmıştır. Ayrıca POMEM’de mezun olunan lisans programındaki ve önlisans programındaki bölüme göre aday memurun çalışabileceği birim belirlenebilmektedir. Elbette nihai karar, amirin inisiyatifine yani aday memurun görev yaptığı yer İl Emniyet Müdürü’ne bırakılmıştır.

Pomem Alımı 2022-2023

2022-2023 yılı POMEM başvuruları’na 3.000 kişilik kadro ayrılmıştır. Bu kadrolarda erkek adaylara yer verilmemiştir. Kadro tahsisi, lisans mezunu kadın adaylar için 2.500 öğrenci, önlisans mezunu kadın adaylar için 500 öğrenci alımı şeklinde planlanmıştır. POMEM’e başvuracak adaylardan yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına veya 2022-2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girme şartı aranmaktadır. P3 ve P93 puan türlerinden sırasıyla minimum 60,00 ve 70,00 puan veya bu puanların daha üzerinde puan almaları istenmektedir. Adaylar ön başvurularını e-devlet şifresi kullanarak 08 Nisan 2028 ile 22 Nisan 2022-2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr uzantılı web adresinden gerçekleştirebileceklerdir. POMEM’den mezun olan adaylar polis olma şartlarını sağladıkları takdirde polis memuru olarak atanacaktır.

Pomem Başvuru Şartları

Başvuru şartlarına geçmeden önce POMEM hakkında genel bilgi verecek olursak şunları söyleyebiliriz:

 • POMEM’e önlisans, lisans mezunları ile önlisans veya lisans düzeyine denk okuldan mezun kişiler başvurabilir.
 • 2020 yılında yapılan KPSS’na veya 2022-2023 yılında yapılan KPSS’na girme şartı aranmaktadır. P3 ve P93 puan türlerinden sırasıyla minimum 60,00 ve 70,00 puan ve daha yukarısında puan almaları istenmektedir.
 • Emniyet Mensubu Şehit veya Vazife Malulü eşler ve çocuklar’nın 2023 veya 2022 yılında yapılan KPSS’de sırasıyla 48,00 ve 56,00 puan almaları gerekmektedir.
 • Ön başvuru http://www.pa.edu.tr uzantılı web adresinden yapılmaktadır.
 • İnternet vasıtasıyla yapılan başvuru sonrasında, adaylara hangi polis okulunda mülakata girecekleri tarih anlatılır.

Bu ön bilgilerden sonra POMEM müracatı için gerekenler koşullar şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kadın adaylarda en az 162 cm boyunda olmak,
 • Boy-Kilo endeksi yani, kg biriminden beden kütlesinin, boyun metre biriminden karesine bölünmesiyle elde edilen rakam’ın 18-27 rakamları (ikiside dahil) arasında olması,
 • Silah kullanımıyla ilgili hukuki sorumluluk içinde bulunmamak,
 • Sağlık durumunu etkileyecek bir engel halinin mevcut olmaması,
 • Eşi ya da kendisi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olmaması,
 • Türk Ceza Kanunu 53. Madde de yer alan fiilleri işlememiş olmak,
 • Kamuda kullanılmak üzere bireylere tanınan temel hakları kullanmaktan aciz olmamak,
 • Siyasi partiye üye olmamak,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmış ya da kullanıyor olmamak,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’ndan azledilmiş olmamak,
 • Kolluk birimlerince düzenlenen arşiv araştırması, güvenlik soruşturması gibi yapılan soruşturma ve araştırmalardan olumlu sonuç almak.

POLİS AKADEMİSİ NEDİR?

Polis akademisine başvuru yapmak için önce ilgili eğitim birimini belirlemeniz gerekmektedir. Polis Akademisi Eğitim Birimleri şunlardır:

 • Polis Amirleri Eğitimi Merkezi
 • Polis Meslek Eğitim Merkezleri
 • Polis Meslek Yüksekokulları
 • Polis Eğitim Merkezi
 • Güvenlik Birimleri Enstitüsü
 • Adli Bilimler Enstitüsü
 • Trafik Enstitüsü

Şartlarınızın uyduğu birimleri tespit ederek ilgili birimlere başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Polis Akademisi Başvuru 2022-2023

2022-2023 yılı polis akademisi müracaatlarına ilişkin bilgileri Polis Akademisi Başkanlığı’nın web adresi olan https://www.pa.edu.tr adresini takip ederek öğrenebilir, yine aynı adresten şartlarınızın uyduğu birimlere müracaat edebilirsiniz.

Benzer İçerik  Bursa Gürsu Büyükşehir İlçe Belediyesi Personel Alımı, Başvuru Şartları

23.Dönem Pomem

23.Dönem POMEM sonuçlarına https://www.pa.edu.tr/23donem-pomem-giris-sinavi-sonuclari-duyurular.html adresinden ulaşabilirsiniz.

24, 25, 26. Dönem Pomem

24.dönem POMEM başvurularına 3.000 kişilik kadro ayrılmıştır. Bu kadrolarda erkek adaylara yer verilmemiştir. Kadro tahsisi, lisans mezunu kadın adaylar için 2.500 öğrenci, önlisans mezunu kadın adaylar için 500 öğrenci alımı şeklinde planlanmıştır. POMEM’e başvuracak adaylardan Kamu Personeli Seçme Sınavına veya 2022-2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına girme şartı aranmaktadır. P3 ve P93 puan türlerinden sırasıyla minimum 60,00 ve 70,00 puan veya bu puanların daha üzerinde puan almaları istenmektedir. Adaylar ön başvurularını e-devlet şifresi kullanarak 08 Nisan  http://www.pa.edu.tr uzantılı web adresinden gerçekleştirebileceklerdir. POMEM’den mezun olan adaylar polis olma şartlarını sağladıkları takdirde polis memuru olarak atanacaktır.

24.Dönem POMEM müracaatı şartlarına geçmeden önce 24. Dönem POMEM hakkında genel bilgi verecek olursak şu bilgileri verebiliriz:

 • Dönem POMEM’e önlisans, lisans mezunları ile önlisans veya lisans düzeyine denk okuldan mezun kişiler başvurabilir.
 • KPSS’na veya 2022-2023yılında yapılan KPSS’na girme şartı aranmaktadır. P3 ve P93 puan türlerinden sırasıyla minimum 60,00 ve 70,00 puan ve daha yukarısında puan almaları istenmektedir.
 • Emniyet Mensubu Şehit veya Vazife Malulü eşler ve çocuklar’nın 2022-2023 yılında yapılan KPSS’de sırasıyla 48,00 ve 56,00 puan almaları gerekmektedir.
 • Ön başvuru http://www.pa.edu.tr uzantılı web adresinden yapılmaktadır.
 • İnternet vasıtasıyla yapılan başvuru sonrasında, adaylara hangi polis okulunda mülakata girecekleri tarih anlatılır.

Bu ön bilgilerden sonra 24. Dönem POMEM müracatı için gerekenler koşulları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kadın adaylarda en az 162 cm boyunda olmak,
 • Boy-Kilo endeksi yani, kg biriminden beden kütlesinin, boyun metre biriminden karesine bölünmesiyle elde edilen rakam’ın 18-27 rakamları (ikiside dahil) arasında olması,
 • Silah kullanımıyla ilgili hukuki sorumluluk içinde bulunmamak,
 • Sağlık durumunu etkileyecek bir engel halinin mevcut olmaması,
 • Eşi ya da kendisi hakkında kesinleşmiş mahkeme kararının olmaması,
 • Türk Ceza Kanunu 53. Madde de yer alan fiilleri işlememiş olmak,
 • Kamuda kullanılmak üzere bireylere tanınan temel hakları kullanmaktan aciz olmamak,
 • Siyasi partiye üye olmamak,
 • Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmış ya da kullanıyor olmamak,
 • Polis Akademisi Başkanlığı’ndan azledilmiş olmamak,
 • Kolluk birimlerince düzenlenen arşiv araştırması, güvenlik soruşturması gibi yapılan soruşturma ve araştırmalardan olumlu sonuç almak.
NOT: 25. ve 26. Dönem POMEM alımlarının kesin tarihleri bilinmemekte ancak, 25. ve 26. Dönem POMEM alımlarının 2022-2023 yılı içerisinde yapılacağı tahmin edilmektedir.

POLİS MAAŞLARI

Maliye Bakanlığı’nın 2022-2023 yılı içerisinde yayımladığı genelgeye göre; 2022-2023 yılı en düşük polis aylığı 4.729 TL olarak kararlaştırılırken, en yüksek polis aylığının 5.279 TL olarak kararlaştırıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ayrıca polis aylıklarına aile yardımı, çocuk yardımı gibi diğer kalemler de eklenince polis aylıklarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Pmyo, Pomem, Paem, Pöh

Polis olma şartları‘nı taşıyan her birey, sahip olduğu başvuru niteliklerine göre aşağıda yer alan  eğitim-öğretim merkezlerinden birine müracaat ederek kamudaki çalışma hayatına ilk adımını atabilir.

PMYO, POMEM, PAEM, PÖH açılımları şu şekildedir:

 • PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu
 • POMEM: Polis Mesleki Eğitim Merkezi
 • PAEM: Polis Amirleri Eğitim Merkezi
 • PÖH: Polis Özel Harekat

Her biri ayrı bir uzmanlık isteyen, onlarca birim ve alt birimi içinde barındıran kamu güvenliği ve asayişin korunmasında en temel faktörlerin başında gelen polislik mesleği, hemen hemen her genç bayan ve erkek bireylerin hayallerinin içinde yer almaktadır.

İlginizi Çekebilir;

Polis Maaşları 2021 | Polis Memuru Maaşları

Öğrenci Burs Başvuruları 2021 –  Tüm Kurumlar | Öğrencilere Burs Veren Kurumlar

Açıköğretim Bölümleri 2021 Lisans ve Önlisans | Açıköğretim Okunacak Bölümler

İŞKUR’dan Üniversite Mezunu İşsizlere Maaş, Üniversite Mezunu İşsizlere Maaş Desteği

Kadın Girişimcilere Kredi Veren Bankalar, İş Kuran Bayanlara Faizsiz Kredi 2020 Müjdesi